Veranderingen woningmarkt 2023:

Vanaf 2023 gaan er belangrijke veranderingen plaatsvinden op de woningmarkt. Onderstaand treft u een aantal zaken op een rijtje omtrent de NHG grens, overdrachtsbelasting en omgevingswet:

1. Grens NHG hypotheek in 2023 omhoog naar 405.000 euro

In 2023 gaat de grens voor een NHG-hypotheek omhoog naar € 405.000. In 2022 was de grens € 355.000. Door deze verhoging krijgen meer huizenkopers toegang tot een hypotheek met NHG (Nationale Hypotheek Garantie). NHG biedt een vangnet als mensen te maken krijgen met gedwongen verkoop of restschulden.

Zowel de borgtochtprovisie – het eenmalige bedrag dat iemand voor een hypotheek met NHG betaalt – als de NHG-kostengrens wordt jaarlijks opnieuw bepaald via een afgesproken methodiek. Hiervan is het doel enerzijds meer stabiliteit op de woningmarkt creëren en anderzijds zorgen dat consumenten toegang behouden tot een hypotheek met NHG. Deze methodiek is vastgesteld samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Financiën. De NHG-kostengrens gaat in een periode van stijgende woningprijzen minder hard omhoog en in een periode van dalende woningprijzen minder hard omlaag.

Stabiliteit

In 2023 heeft NHG gekozen voor dezelfde methode als in 2022 om jaarlijks de NHG-kostengrens vast te stellen. Hierdoor stijgt de kostengrens van € 355.000 naar € 405.000 en blijft de NHG toegankelijk voor veel kopers. Met Energie Besparende Voorzieningen wordt de kostengrens in 2023 € 429.300. Ook bij de borgtochtprovisie is stabiliteit het uitgangspunt. In 2023 zal deze gelijk blijven aan 2022, namelijk 0,6%.

Loskoppelen NHG en betaalbaarheidsgrens

Het kabinet wil tot en met 2030 900.000 woningen realiseren waarvan twee derde betaalbaar. Op dit moment geldt daarbij de NHG-grens als grens voor wat een betaalbare koopwoning is. Door de sterke stijging van de NHG-grens zijn woningen met die prijs voor minder mensen betaalbaar, omdat de inkomens het afgelopen jaar minder zijn gestegen dan de NHG-grens. Daarom gaat het kabinet de grens voor wat betaalbare koopwoningen zijn loskoppelen van de NHG-grens. Voor de regionale woondeals die eind dit jaar en begin volgend jaar worden vastgesteld wordt, conform het programma Woningbouw, de huidige NHG-grens van € 355.000 gehanteerd als betaalbaarheidsgrens. Deze verandert dus niet door verhoging van de kostengrens naar € 405.000.

 

 

2. Overdrachtsbelasting: wie betaalt wel en wie niet

Met ingang van 2021 is er een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor jongeren. Maar wie betaalt wel overdrachtsbelasting en wie niet?  Wij beantwoorden zeven vragen over de nieuwe verhuisbelasting in 2021.

Wie hoeven sinds 1 januari geen overdrachtsbelasting meer te betalen bij de aanschaf van een huis?

Alle kopers tussen de 18 en 35 jaar die zelf het huis gaan bewonen, kunnen ervoor kiezen om eenmalig vrijgesteld te worden van overdrachtsbelasting. Het maakt niet uit of zij ooit eerder een woning hebben gekocht.

Wat is er op 1 april veranderd?

Sinds 1 april 2021 is de grens voor de vrijstelling op € 400.000 gezet. Deze vrijstelling geldt per woning en niet per persoon. Is de woning duurder dan € 400.000, dan betaal je over het hele bedrag 2% overdrachtsbelasting. Ook dan geldt de eis dat je de woning zelf moet bewonen. De grens van € 400.000 wordt per 1 januari 2023 verhoogd naar € 440.000.

Wie betalen wel overdrachtsbelasting bij de koop van een huis?

Kopers van 35 jaar of ouder of jongere kopers die vanaf 2021 al eerder gebruik hebben gemaakt van de vrijstelling betalen 2% overdrachtsbelasting over de koopsom. Voorwaarde is dat zij zelf in de gekochte woning gaan wonen en dat schriftelijk aangeven bij een notaris. Kopers die niet zelf in de woning gaan wonen, zoals beleggers en investeerders, betalen 8% overdrachtsbelasting. Dat geldt ook voor ouders die een woning kopen voor hun kind. De Belastingdienst controleert achteraf of een koper zelf in de gekochte woning woont of niet eerder gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling.

Een stel koopt samen een huis. Wat nu als een van de kopers boven de 35 is en de andere daaronder?

De vrijstelling van overdrachtsbelasting is persoonlijk. Degene van 35 jaar of ouder betaalt 2%, de koper jonger dan 35 jaar betaalt geen overdrachtsbelasting over zijn of haar deel.

Wordt de vrijstelling automatisch toegepast?

Nee, als je op het moment van aankoop van de woning bij de notaris voldoet aan alle voorwaarden dan kun je ervoor kiezen om de vrijstelling toe te passen. Dat doe je door middel van een verklaring. Dat gaat niet automatisch. De vrijstelling is eenmalig, dus als je verwacht op den duur een duurdere woning te gaan kopen, kan het voordeliger zijn om de vrijstelling bij die aankoop in te zetten.

Geldt de vrijstelling ook als de verkoper nog een tijdje in de woning blijft wonen?

De vrijstelling is alleen van toepassing als je bedoeling hebt om de woning ook zelf te gaan bewonen. Wel keurt de Belastingdienst goed dat als de verkoper korter dan een maand na de overdracht bij de notaris in het huis blijft wonen, de starter toch nog aanspraak maakt op de vrijstelling. Duurt de verhuurperiode langer, dan is de koper 8 % overdrachtsbelasting verschuldigd.

Wat zijn de gevolgen als we de vrijstelling bij aankoop hebben toegepast maar uiteindelijk niet de woning zelf kunnen bewonen?

De vrijstelling geldt alleen als je de woning zelf gaat bewonen. Met de verklaring bij de notaris heb je die bedoeling ook vastgelegd. Doe je dat niet dan kan de Belastingdienst via een naheffingsaanslag toch 8% overdrachtsbelasting in rekening brengen naast enkele boetes.

Maar het kan voorkomen dat ondanks de intentie om de woning als hoofdverblijf te gaan bewonen, de situatie na verkrijging toch verandert. Alleen in bepaalde onvoorziene gevallen hoeft de overdrachtsbelastingvrijstelling niet met terugwerkende kracht ongedaan te worden gemaakt. Onder deze onvoorziene gebeurtenissen na de verkrijging kun je bijvoorbeeld het volgende verstaan:

  • het overlijden van een van de verkrijgers,
  • echtscheiding van de verkrijgers,
  • baanverlies of het aanvaarden van een baan in een andere regio of emigratie.

Benieuwd of je zelf wel of geen overdrachtsbelasting moet betalen? Bekijk ons overzicht >

Het kabinet wil de positie van starters en doorstromers ten opzichte van beleggers op de koopwoningmarkt verbeteren. Het tarief voor de overdrachtsbelasting voor kopers die de woning niet zelf gaan bewonen (beleggers) wil het kabinet verhogen van 8% naar 10,4%. Voor starters onder de 35 jaar geldt dat ze geen overdrachtsbelasting hoeven te betalen bij aankoop van hun woning. Kopers vanaf 35 jaar die de woning zelf gaan bewonen, blijven 2% overdrachtsbelasting betalen.

Voorstel: tarief overdrachtsbelasting verhogen

Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting gaat vanaf 1 januari 2023 omhoog van 8% naar 10,4%. De startersvrijstelling blijft gelden. Ook het verlaagde tarief van 2% dat geldt als iemand vanaf 35 jaar een huis koopt waar hij zelf in gaat wonen, blijft gelden.

 

 

3. Omgevingswet opnieuw uitgesteld

De invoering van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. Dit maakte minister Hugo de Jonge op 1 februari bekend. De Omgevingswet is een bundeling van 26 wetten op het gebied van ruimtelijke ordening en bouwen. Doel is om de ontwikkeling van bouwprojecten eenvoudiger te maken. De eerder uitgestelde wet zou op 1 juli ingaan maar ICT-problemen maken dat niet mogelijk. De komende weken wordt overlegd of de nieuwe invoeringsdatum 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 zal zijn.

Participatie verankeren

Vereniging Eigen Huis bepleit steeds dat in de nieuwe Omgevingswet ook waarborgen moeten worden opgenomen voor participatie van omwonenden. Grote bouwprojecten, denk aan windmolens en zonneparken, moeten uiteraard mogelijk zijn maar dan wel met voldoende aandacht voor de belangen van omwonenden. Als zij op tijd worden betrokken, dan kan dat juridische procedures voorkomen. Voor nu is slechts geregeld dat gemeenten beleid moeten opstellen voor participatie. Hieraan worden alleen geen inhoudelijke eisen gesteld. Vereniging Eigen Huis pleit ervoor dat de criteria voor participatie alsnog landelijk worden geborgd en het liefste ook wettelijk verankerd zijn.

Wet Kwaliteitsborging moet zich nog bewijzen

De ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ is verbonden aan de Omgevingswet, waardoor ook deze wet vermoedelijk wordt uitgesteld. Vereniging Eigen Huis heeft regelmatig zorgen geuit over de invoering van de Wet kwaliteitsborging. Door de wet verschuift het toezicht op de bouwkwaliteit van gemeenten naar private bouwinspecteurs. Bij experimenten waren de ervaringen slecht: gemeenten moeten vaak zelf nog ingrijpen om bouwfouten te voorkomen. Daarnaast liepen de kosten voor het bouwtoezicht op tot soms wel een verdubbeling. Onlangs uitte ook de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht nog grote zorgen. Vereniging Eigen Huis vindt dat de periode van uitstel moet worden gebruikt om bewijsvoering te leveren dat het voorgestelde systeem goed werkt en de kosten aanvaardbaar zijn.

 

Bron: www.eigenhuis.nl en www.rijksoverheid.nl

 

Heeft u vragen? Neem contact met ons op!

Bel ons of vul het contactformulier in.

+31 76 522 39 28

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×